Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Metafizika mirisa, ukusa, dodira

Umetnost i praktično umeće

Umetnost i praktično umeće

Метафизика мириса, укуса, додира
Objavljeno: 18. April 2015.

Lepo  u skladu boja i oblika u slici, tonova i ritmova u muzici, pokreta u igri, reči i rima u poeziji...tek harmonizuje unutrašnja lepota ličnosti, koja u najvišem praktičnom umeću mirisa istine i ukusa ljubavi ne saglašava samo sve suprotnosti u čoveku i državi, nego i suprotnosti živog i neživog...

 

detaljnije

Metafizika mirisa, ukusa, dodira

Metafizika mirisa, ukusa, dodira

Метафизика мириса, укуса, додира
Objavljeno: 06. Novembar 2014.

Iako su mnogo više lepe stvari koje se vide ili čuju, govore, nego ono što se jede, pije... lepo je najpre povezano sa ukusom. Zašto?  Zato što miris istine uzbuđuje srce, budi dušu, duh za ukus u ljubavi Boga.
 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана