Tomislav Novaković filozof

Nedelja | 01. Oktobar 2023.

Tomislav Novakovic

Metafizika mirisa, ukusa, dodira

Umetnost i praktično umeće

Umetnost i praktično umeće

Metafizika mirisa, ukusa, dodira
Objavljeno: 18. April 2015.

Lepo  u skladu boja i oblika u slici, tonova i ritmova u muzici, pokreta u igri, reči i rima u poeziji...tek harmonizuje unutrašnja lepota ličnosti, koja u najvišem praktičnom umeću mirisa istine i ukusa ljubavi ne saglašava samo sve suprotnosti u čoveku i državi, nego i suprotnosti živog i neživog...

 

detaljnije

Metafizika mirisa, ukusa, dodira

Metafizika mirisa, ukusa, dodira

Metafizika mirisa, ukusa, dodira
Objavljeno: 06. Novembar 2014.

Iako su mnogo više lepe stvari koje se vide ili čuju, govore, nego ono što se jede, pije... lepo je najpre povezano sa ukusom. Zašto?  Zato što miris istine uzbuđuje srce, budi dušu, duh za ukus u ljubavi Boga.
 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана