Tomislav Novaković filozof

Četvrtak | 18. Jul 2024.

Tomislav Novakovic

Empirizam

Mašta kod Hjuma

Mašta kod Hjuma

Empirizam
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Hjum tvrdi da mi na kakav način ne možemo opaziti naše Ja; da zamišljeno jedinstvo svesti ne pripada realnim percepcijama, već da instinktivno-emotivna mašta konstruiše i fiktivno jedinstvo ličnosti i fiktivno jedinstvo sveta...To je isto kao kada bismo rekli da su oko, uho... imaginarni jer se ne mogu svesti na neku realnu sliku, ili zvuk, ili jednoznačni skup slika ili zvukova!

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана