Tomislav Novaković filozof

Subota | 11. Jul 2020.

Tomislav Novakovic

Empirizam

Mašta kod Hjuma

Mašta kod Hjuma

Емпиризам
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Hjum tvrdi da mi na kakav način ne možemo opaziti naše Ja; da zamišljeno jedinstvo svesti ne pripada realnim percepcijama, već da instinktivno-emotivna mašta konstruiše i fiktivno jedinstvo ličnosti i fiktivno jedinstvo sveta...To je isto kao kada bismo rekli da su oko, uho... imaginarni jer se ne mogu svesti na neku realnu sliku, ili zvuk, ili jednoznačni skup slika ili zvukova!

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Ako sadašnje izvodimo iz prošlog, složeno iz jednostavnog, živo iz neživog i tvrdimo da će se iz najjednostavnijeg "samog po sebi neživog" razviti na kraju toliko savršeno živo, da će iz jednostavnog neživog stvarati svako složeno živo, zašto takvo savršeno živo ne bi moglo postojati od početka?

Ako najsloženije, najrazvijenije živo nužno na kraju dostiže stvarajuću volju, onda stvarajuća volja večno žive savršene organizacije (pre svake prošle, sadašnje, buduće jednostavne nežive i složene žive organizacije) postoji sa svake strane, kraja sa još većom nužnošću od početka.

Tomislav Novaković

Видео дана