Tomislav Novaković filozof

Petak | 04. Decembar 2020.

Tomislav Novakovic

Empirizam

Mašta kod Hjuma

Mašta kod Hjuma

Емпиризам
Objavljeno: 04. Novembar 2014.

Hjum tvrdi da mi na kakav način ne možemo opaziti naše Ja; da zamišljeno jedinstvo svesti ne pripada realnim percepcijama, već da instinktivno-emotivna mašta konstruiše i fiktivno jedinstvo ličnosti i fiktivno jedinstvo sveta...To je isto kao kada bismo rekli da su oko, uho... imaginarni jer se ne mogu svesti na neku realnu sliku, ili zvuk, ili jednoznačni skup slika ili zvukova!

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što čovek nema pravo da nasrne na svoj život, već da ga brani po osnovi prirodnog prava, tako još više nema pravo da se odrekne duhovne slobode, kao suštine svoje duše, preda je drugom čoveku, grupi, partiji – i ostane (suštinski) čovek!

Mnogi se odriču političke slobode, svoga prava glasa ili političkog delovanja, ali se duhovne slobode, kao suštinske osnove ličnosti, ne odriču ni u snu.

Tačnije, ono prvo (fizička sloboda) postoji za ovo drugo (duhovnu slobodu).

 

 Tomislav Novaković

Видео дана