Tomislav Novaković filozof

Petak | 30. Jul 2021.

Tomislav Novakovic

Anaksagora

Anaksagora

Anaksagora

Anaksagora
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

Po Anaksagori, pranačelo ne može doći ni od vatre, ni vode, ni od vazduha ili atoma, pa čak ni od beskonačnog, niti su mera i broj dovoljni uzroci za svrhovitost, razložnost u čoveku i svetu, nego samo nešto samo po sebi razumno i dobro. Razlog zašto  je svaka pojedina stvar, biće, kao i svaka uža i šira celina takva kakva jeste nije nikako jedn materijalna stvar naspram druge materijalne stvari,  nego najviša svrhovitost  Νοϋς-a, jednog najvišeg razuma, uma, duha...odvojenog od svih homeomerija

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što telu nije potrebna pamet da pozna vazduh, tako ni duši, koja duhom oživljuje, da pozna Sveti Duh. 

Samo je dovoljno da u srcu nema laž i zlo.

Laž ka Bogu je i laž ka čoveku, ka svim ljudima, ka sopstvenom: srcu, duši, telu.

Bez vazduha telo se guši i umire, a bez duha, duša se u laži guši i zamire...

Zato se čovek treba ponovo roditi Duhom istine da u ljubavi ka Bogu i ljubavi ka bližnjem bude večno živ...

Oko bez ljubavi nije pravo lice, a razum bez srca, vlastito Ja.

Samo kada voli i govori istinu čovek izlazi iz granica svojih očiju, svoga razuma i kroz duhovno bezmerje vidi drugog čoveka, drugu ličnost...

 

Tomislav Novaković

Видео дана