Tomislav Novaković filozof

Petak | 23. Februar 2024.

Tomislav Novakovic

Anaksagora

Anaksagora

Anaksagora

Anaksagora
Objavljeno: 09. Novembar 2014.

Po Anaksagori, pranačelo ne može doći ni od vatre, ni vode, ni od vazduha ili atoma, pa čak ni od beskonačnog, niti su mera i broj dovoljni uzroci za svrhovitost, razložnost u čoveku i svetu, nego samo nešto samo po sebi razumno i dobro. Razlog zašto  je svaka pojedina stvar, biće, kao i svaka uža i šira celina takva kakva jeste nije nikako jedna materijalna stvar naspram druge materijalne stvari, nego najviša svrhovitost Νοϋς-a, jednog najvišeg: razuma, uma, duha...odvojenog od svih pradelića svega pomešanog u svemu (homeomerija).

 

detaljnije

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Prirodna nauka koristi logiku kada opštim i nužnim zakonima objašnjava red, poredak sveta, a bilo kakav kosmički um, logos, za celovito jedinstvo materije–energije, po definiciji „objektivne“ nauke, isključuje već na početku!

Bez obzira što ne prihvata nikakav prauzrok izvan same prirode, da bi nauka uopšte bila nauka, ona neki neki jedinstveni logos mikro-makro sveta mora predočiti.

Ne radi se samo o tome da se našem objašnjavanju sveta ima pravo prigovoriti da je "antropocentrično", nego da li se bez neke (bilo kakve) jedinstvene logike za svu materiju–energiju–prostor–vreme–brzinu, sve oblike makro, mikro sveta, uopšte nešto suštinski  objašnjava!

Ako čovek (bilo koji živi stvor) ima (neku) „glavu“, zašto je ne bi imala i sva mikro-makrokosmička priroda u svakom svom delu, kao stvarajuće znanje po kome svaka stvar ili biće jeste to što jeste.

 

 Tomislav Novaković

Видео дана