Tomislav Novaković filozof

Petak | 19. Avgust 2022.

Tomislav Novakovic

Žetelac srpa Božijeg

Teološko-filozofski radovi  

ŽETELAC SRPA BOŽIJEG Delo pisano 1993 godine.  u 14 knjiga i 100 različitih tema. Ukupno 4500 strana.

 

Knjige u fazi lekture

1. knjiga
 POČETAK

1.O Drvetu života i voćkama u vrtu (117 str.)

2.O Stvaranju iz Božije ruke (31 str.)

3.O Očinskom rađanju iz slova ( 43 str.)

4.O Hrani i jedenju (38 str.)

5.O Čaši i pijenju (39 str.)

6.O Domaćinu i gostu (55 str.)

7. O Bogatstvu Boga (32 str.)

8. O Snu, snevanju i buđenju (80 str.)

Ukupno 435 str.  

 

2. knjiga  

O BOŽIJIM ZAPOVESTIMA  

Prva (3 str.)

Druga (11 str.)

Treća (9 str.)

Četvrta (17 str.)

Peta (26 str.)

Šesta (23 str.)

Sedma (90 str.)

Osma (24 str.)

Deveta (31 str.)

Deseta (61 str.)

Ukupno 295 str.  

 

3. knjiga

O DESET BROJEVA

Broj Jedan (26 str.)

Broj Dva (10 str. )

Broj Tri (27 str.)

Broj Četiri ( 28 str.)

Broj Pet (36 str.)

Broj Šest (60 str.)

Broj Sedam ( 66 str.)

Broj Osam ( 51 str.)

Broj Devet (53 str.)

Broj Deset (71 str.)

Ukupno stranica 428 str.  

 

4. i 5. knjiga

CARSKIM PREDMETIMA

1. O Kruni (45 str.)

2. O Prestolu ( 32 str.)

3 .O Skiptaru (79. str.)

4. O Carskom pojasu (44 str.)

5. O Čaši, časti i pijenju (47 str.)

6. O Carskoj odaji (56 str.)

7.O Sudu i zaključku (44 str.)

8.O Grbu (45 str.)

9.O Pečatu (127 str.)

10.O Dvoglavom belom orlu (118 str.)

Obe knjige ukupno 637 str.  

 

6. knjiga

O OKRETANjU ZEMLjE

1. O Okretanju (34 str.)

2. O Okretanju zemlje (24 str.) 

3. O Zrelosti roda (51 str.)

4. O Okretanju sa severa i kruni (59 str.)

5. O Štapu, vlasti, i upravljanju klimom (54 str.)

6.O Ključu u ruci, ramenu, vratu i reči ka glavi (16 str.)

7. Ko si po duhu, telu (misli, reči, delu) (28 str.)

8. O Pomeranju po meri, rastu i upravljanju u hodu ( 31 str)

Ukupno  297 str.  

 

7. knjiga

O ELEMENTIMA

1. O Vatri (49 str.)

2. O Vazduhu, vihoru, vetru (45 str.)

3. O Vodi, izvoru, rekama (51 str.)

4. O Zemlji, rodu (49 str.)

5. O Kolima Božijim (72 str.)

Ukupno 266 str.  

 

8. i 9. knjiga

O DIVLjIM ŽIVOTINjAMA

1.O divljim i pitomim životinjama (64 str.)

2. Lav (66 str.)

3. Tigar (84 str.)

4. Slon (86 str.)

5. Krokodil (29 str.)  

6. Vuk (46 str.)

7. Medved (37 str.)

8. Soko (39 str.)

9. Lisica (49 str.)

10. Jelen (36 str.)

11. Kornjača (32 str.)

 Obe knjige ukupno 568 str.  

 

10. knjiga  

O PITOMIM ŽIVOTINjAMA

1. Ovan, ovca (12 str.)

2. Jarac, koza (35 str.)

3. Goveda (33 str.)

4. Konj (29 str.)

5. Magarac (17 str.)

6. Svinja (52 str.)

7. Pas (120 str.)

8. Kamila ( 14 str.)

9. Patka (18 str.)

10. Guska (13 str.)

11. Ćuran (12 str.)

12. Petao (32 str).

Ukupno 387 str.    

 

11. knjiga  

O ORUŽJU

1. O oružju (24 str.)

2. Koplje (21 str.)  

3. Luk i strela (18 str.)

4. Mač (13 str.)

5. Nož ( 42 str.)  

6. Nož i noga (24 str.)

7. O Štapu i nožu (68 str.)

8. O Boji, slici,  boju, ishodu, licu (33 str.)

9. Puška (32 str.)

10. Pojas (34 str.)

Ukupno 309 str.  

 

12 i 13.

Knjiga  O ZANIMANjIMA

1. O Kamenu (134 str.)

2. O Lovu (54 str.)

3. O Ribolovu (119 str.)

4. O Građevini, kući, hramu (77 str.)

5. O Znakovanju, kovanju (80 str.)

6. O Putu, vožnji (66 str.)

7. O Čišćenju, pranju (55 str.)

8. O Odeći, oblačenju (49 str.)

9. O Setvi i žetvi (64 str.)

Obe knjige ukupno 645 str.  

 

14. knjiga

O TOČKU VREMENA I VEČNOSTI

Ukupno 241 str. 

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Iako je autoritet oca pisana reč, živa reč je "majka" koja "vaspitava" i "odgaja" jezik jednog naroda i zato se kaže: maternji jezik.

Živi govor licem k licu je suština jezika i ne može ga zameniti nikakva posredna komunikacija.

Žive slike postoje pre sve geometrije, žive melodije pre sve aritmetike, živo mišljenje pre sve logike, živi govor pre sve gramatike...

Tek kada se stavi brana površnom govoru jednoznačnih ("jednosmernih") reči i u dubokoj reci žive reči ukrste sva različita, suprotna značenja, iz prvostepenih rodnih reči se shvataju sva drugostepena, trećestepena značenja reči ...

Samo u najjačoj matici, slivu čitavog jezika taj čisti od početka do kraja isti tok, istočnik ima snagu i dubinu reke žive reči da u duhovnoj „centrali” celovite netafizike jezika pokrene “turbinu prvobitnog govora istine”, 

  Tomislav Novaković

Видео дана