Tomislav Novaković filozof

Ponedeljak | 28. Septembar 2020.

Tomislav Novakovic

O danu večnom

Autor: Tomislav Novaković

Radosno srce je kao dete, sa nadahnuta čula kao mladić, odgovoran razum kao zreo čovek,  mudar um kao  starac kroz sve vreme života, svaki prošli, budući dan!

O danu večnom

 

Čovek sav prošlibudući život živi kroz stariji od vremena dan večni–večni dan.

"Jede" sve prošlobuduće vreme, kroti ga, uzjahuje kao letećeg konja,  uzima pod svoje kroz večni dan, nateruje na služenje...

Zaustavlja da ne prolazi teče, zaokreće od smrti ka životu... 

Iz unutrašnjeg bezmera dana–života  sastavlja misli i osećaje, volju i svest, reči i dela, čuva u riznici srca duhovno blago „koje moljac ne jede, ni rđa ne kvari,“ nego se celo nosi sa sobom.

To da je čovek nekad bio dete, pa mladić, zreo čovek i na kraju starac, po tom uzimanju vremena pod svoje, obuhvatanju u danu-životu večnom, znači da je po radosti srca dete, po otvorenoj čulnosti mladić, po zdravom razumu zreo čovek, po smirenoj mudrosti uma starac kroz sve vreme života, svaki prošli, budući dan!

Iz savršenog trenutka hvata dan, iz dana godinu, iz godine život...

Presto ljubavi i kruna istine za sve misli, osećaje srca, uzbuđenje u duši, buđenje iz dana–života večnog.

Duhovni vremeplov čiste volje duše: „Ako ne sada, kada“ (prošlo je prošlo – nema ga više, a budućeg još nema – nije ga još bilo) iz bezmerja dana–života vodi svaki doživljaj ka mojem, tvojem, našem danu–životu večnom.

Svako mesto, vreme je nečije mesto, vreme.

" Ako ne voliš brata koga vidiš  kako voliš Boga koga ne vidiš.“

Mirisom istine i ukusom ljubavi  skraćuje šta ne valja, produžuje šta valja... shvata, hvata, obuhvata živu unutra večnost.

Jačim unapred odozgo, unutra, desnim, nadjačava sve ono unazad, dole, levo, van...

 

FIZIČKO I DUHOVNO ZAČEĆE

 

Kroz jedan plodni spoj čoveka i žene začinje se fizički život.

Što je Bog sastavio“ kroz  fizičku, duševnu, duhovnu jednoću dana–života večnog za sve prošle, buduće dimenzije, "čovek da ne rastavlja."

Tajna večno živog trenutka plodnog sastavljanja, spajanja, uzrastanja od dvoje jednog tela, roda.

U jednom plodnom trenutku dana–života izjednačenje fizičke i duhovne plodnosti iz nebeskog rela roda, sabiranje, biranje, branje u ljubavi ka Bogu i bližnjem, uzrastanje za večnost.


O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Kao što opažaji pripadaju čulima,  čula telu, osećaji duši i  misli duhu, tako sve lepe slike, melodije, stihovi, ritmovi, pokreti... mirisu istine i ukusu ljubavi!

To najjače osećanje, sećanje izjednačuje najonostraniju ljubav ka Bogu i najovostraniju ljubav ka bližnjem...

 

Tomislav Novaković

Видео дана