Tomislav Novaković filozof

Ponedeljak | 03. Avgust 2020.

Tomislav Novakovic

Metafizika polnosti, roda

Autor: Tomislav Novaković

Sa jedne strane brak isključuje krvno srodstvo, sa druge, utemeljuje svaki rod. Kada se muž i žena zavetuju pred Bogom za zajednicu novog roda ta čista volje ne sastavlja samo sve razlike oba pola u jednom telu,  nego kroz starije duhovno srodstvo od Boga i sve razlike sa drugim ljudima u jednom duhu.

Metafizika polnosti, roda

 

Grčka politička teorija polazi od države kao najvišeg dobra.

Sveto Pismo od zajednice u Bogu prvog čoveka i žene...

Iako brak pretpostavlja duhovno jedinstvo, reči: „I biće dvoje jedno telo“ naglašavaju fizičku jednoću, plodnost, kao osnovu za sve drugu plodnost.

Sa jedne strane, ta fizička jednoća isključuje krvno srodstvo, sa druge, utemeljuje svaki rod.

Kada se muž i žena zavetuju pred Bogom za zajednicu novog roda ta čista volje ne sastavlja samo sve razlike oba pola u jednom telu,  nego kroz starije duhovno srodstvo od Boga i sve razlike sa drugim ljudima u jednom duhu.

Čista volja se ne podrazumeva samo u zavetu braka, nego i za jedinstvo slobodne misli, reči, odluke, dela u svakoj ličnosti; za svako ime i prezime, privatnu svojinu, porodično i nasledno pravo...

Metafizika polnosti sastavlja istovremeno instinktivnost, borbu i uzvišenu duhovnost, ljubav: svest, podvest i nadsvest.

Začeće za spoljašnju i unutrašnju plodnost traži u ljubavi celog čoveka...

Taj stvarajući dodir nije dat da služi kiču, nego da kroz fizičko i duševno prožimanje plodnih misli, reči, osećaja unutrašnjom lepotom od celovite ličnosti ka celovitoj ličnosti nadvlada svaku površnost,  kič.

Po vlasti Duha istine maštu treba uzjahati kao letećeg konja za silu prizemljenja, groma.

To je prodiranje kroz nožno, mrsno, mrzno, zamršeno kao kroz mržnju, nož mirisno-ukusni okret u biti bitke srca od ubiti ka ljubiti za osvajanje od krune ka carskom podnožju.

 

Iz  plodnog spoja muža i žene začinje se novi fizički život.

Iz uzvišene misli, osećaja u duši duhovni plod istine jači od svog prolaznog života, vremena koji uzrasta ka danu–životu večnom.

Kao što žena oplođena u fizičkoj ljubavi sa mužem rađa novi život, tako duša oplođena u duhovnoj ljubavi rečju Božijom, rađa savršenog čoveka za večni život.

To je iz večno živog spoja fizičke, duševne, duhovne jednoće ljubavi tajna najvišeg, najdubljeg sastavljanja, uzrastanje od dvoje jednog tela, ili kroz istinu jednu sa životom u Božijoj ljubavi tajna sabiranja, biranja, branja duhom savršenih ljudi iz svakog mesta, vremena, uzrastanje u nebeskom telu, rodu, u savršenoj kruni, oreolu sazrevanje za večnost.

 

O Novaković Tomislavu

Tomislav Novaković je diplomirao filozofiju  na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Živi i stvara u Čačku kao samostalni filozof.

više o autoru

Filozofija dana

Okret duži daje kružnicu sa svim tačkama podjednako udaljenim od centra, a ljubav ka Bogu i bližnjem, carstvo Božije unutra u nama, podjednako udaljeno od svakog srca ljudskog...

Savršen od roda nebeskog i jedini bezgrešan u rodu ljudskom, postavlja se kao da je kriv za sve da u kvadratu kruga u krstu otkupi sve grešno, krivo, sve naše krive misli, osećaje, reči, dela preokrene na ispravno, pravo...

 

Tomislav Novaković

Видео дана